FAQ

Ik ben het niet eens met het schadebedrag dat de expert heeft vastgesteld. Wat nu?

Bij discussie over bijvoorbeeld de dagwaarde van een auto die total loss is verklaard of discussie over het al dan niet total loss zijn van een voertuig kan voor u een contra-expert worden benoemd. De contra expert zal overleggen met de expert die de schade / de dagwaarde heeft bepaald en zal zelf onderzoek doen.  Vooraf worden afspraken gemaakt over de kosten van contra-expertise en een eventueel bindend advies.

Mag het schadeherstelbedrijf kosten in rekening brengen voor de begroting van de schade?

Ja. De garage mag ‘taxatiekosten’ rekenen. Dit is een vast bedrag.  Als u de schade heeft laten begroten bij een van de Autoschade Herstel Groep reparateurs en bij deze garage laat repareren hoeft u de taxatiekosten niet te betalen. Dit wordt dan gezien als werk dat bij de reparatie hoort.
Bij totaal verlies vindt er geen reparatie plaats. U moet de taxatiekosten dan wel betalen. Onze schaderegelaars kunnen die kosten dan eventueel voor u verhalen op de aansprakelijke partij

Mag de garage of het sleepbedrijf stallingskosten in rekening brengen? 

Als uw motorvoertuig op het terrein van een sleepbedrijf staat, kunnen daarvoor kosten gerekend worden. Wij adviseren u vooraf bij het bergingsbedrijf te informeren naar de kosten die worden gerekend en de voorwaarden die het bedrijf stelt. Stallingskosten moet u zelf betalen. In een beperkt aantal gevallen kunnen deze kosten op de aansprakelijke partij  worden verhaald 

Ik heb naast autoschade ook letselschade opgelopen. Kan ik die schade verhalen?

Ja, wij bieden u Hulp met Letselschade. Indien een partij schuldig is aan het ontstaan van het ongeval kunnen onze letselschadespecialisten u geheel kosteloos bijstaan met het verhalen van de schade en regelen zij voor u alle benodigde hulp en zorg.