Totaal verlies

Bij een grote autoschade kan er sprake zijn van  technisch total loss. De schade is dan dusdanig dat de auto niet meer gerepareerd kan worden.

Indien de reparatiekosten en de waarde van de restanten hoger zijn dan de dagwaarde van de auto spreken we van economisch total loss. Het is dan financieel gezien niet zinvol de auto nog te gaan repareren.