Uw schade melden

Via ons intakeformulier kunt u uw schade bij ons melden.

Na ontvangst van uw schademelding wordt door onze schaderegelaars beoordeeld of het mogelijk is uw schade te verhalen. Het belangrijkste document dat wij hiervoor nodig hebben is het door beide partijen ondertekende aanrijdingsformulier.